Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 700.000 VNĐ

Mua số Víp Chắc ăn 100% ngày :17-02-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô ba số Kết quả Theo
17-02-20 TT Huế
Phú Yên
16-02-20Kon Tum: 922,
Khánh Hòa: 862
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
348
15-02-20Đà Nẵng: 003,
Quảng Ngãi: 061,
Đắc Nông: 492
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
327
14-02-20Gia Lai: 722,
Ninh Thuận: 450
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
373
13-02-20Bình Định: 559,
Quảng Trị: 808,
Quảng Bình: 093
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
360
12-02-20Đà Nẵng: 673,
Khánh Hòa: 198
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
378
11-02-20Đắc Lắc: 484,
Quảng Nam: 072
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
345
10-02-20TT Huế: 485,
Phú Yên: 049
Trúng Phú Yên354
09-02-20Kon Tum: 340,
Khánh Hòa: 509
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
333
08-02-20Đà Nẵng: 576,
Quảng Ngãi: 341,
Đắc Nông: 511
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
335
07-02-20Gia Lai: 914,
Ninh Thuận: 599
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
337
06-02-20Bình Định: 020,
Quảng Trị: 791,
Quảng Bình: 688
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
353
05-02-20Đà Nẵng: 370,
Khánh Hòa: 861
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
376
04-02-20Đắc Lắc: 795,
Quảng Nam: 013
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
308
03-02-20TT Huế: 955,
Phú Yên: 162
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
379
02-02-20Kon Tum: 635,
Khánh Hòa: 547
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
378
01-02-20Đà Nẵng: 748,
Quảng Ngãi: 872,
Đắc Nông: 626
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
366
31-01-20Gia Lai: 540,
Ninh Thuận: 332
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
327
30-01-20Bình Định: 288,
Quảng Trị: 219,
Quảng Bình: 885
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
353
29-01-20Đà Nẵng: 266,
Khánh Hòa: 436
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
382
28-01-20Đắc Lắc: 007,
Quảng Nam: 781
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
333
27-01-20TT Huế: 994,
Phú Yên: 274
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
345
26-01-20Kon Tum: 910,
Khánh Hòa: 049
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
325
25-01-20Đà Nẵng: 379,
Quảng Ngãi: 206,
Đắc Nông: 848
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
316
24-01-20Gia Lai: 987,
Ninh Thuận: 647
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
352
23-01-20Bình Định: 314,
Quảng Trị: 572,
Quảng Bình: 491
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
348
22-01-20Đà Nẵng: 804,
Khánh Hòa: 946
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
355
21-01-20Đắc Lắc: 257,
Quảng Nam: 742
Trúng Quảng Nam331
20-01-20TT Huế: 322,
Phú Yên: 164
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
327
19-01-20Kon Tum: 724,
Khánh Hòa: 637
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
353
18-01-20Đà Nẵng: 888,
Quảng Ngãi: 623,
Đắc Nông: 496
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
333
17-01-20Gia Lai: 885,
Ninh Thuận: 942
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
324