Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 1.000.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :17-02-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đề Kết quả Theo
17-02-20 TT Huế
Phú Yên
16-02-20Kon Tum: 26,
Khánh Hòa: 84
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
245
15-02-20Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 04,
Đắc Nông: 03
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
246
14-02-20Gia Lai: 07,
Ninh Thuận: 28
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
277
13-02-20Bình Định: 46,
Quảng Trị: 92,
Quảng Bình: 68
Trượt254
12-02-20Đà Nẵng: 01,
Khánh Hòa: 81
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
259
11-02-20Đắc Lắc: 93,
Quảng Nam: 56
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
259
10-02-20TT Huế: 81,
Phú Yên: 49
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
288
09-02-20Kon Tum: 73,
Khánh Hòa: 30
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
255
08-02-20Đà Nẵng: 64,
Quảng Ngãi: 18,
Đắc Nông: 75
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
244
07-02-20Gia Lai: 14,
Ninh Thuận: 97
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
274
06-02-20Bình Định: 65,
Quảng Trị: 34,
Quảng Bình: 07
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
270
05-02-20Đà Nẵng: 38,
Khánh Hòa: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
253
04-02-20Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 22
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
245
03-02-20TT Huế: 22,
Phú Yên: 73
Trúng TT Huế233
02-02-20Kon Tum: 35,
Khánh Hòa: 66
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
258
01-02-20Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 18,
Đắc Nông: 69
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
255
31-01-20Gia Lai: 66,
Ninh Thuận: 84
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
251
30-01-20Bình Định: 88,
Quảng Trị: 44,
Quảng Bình: 08
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
230
29-01-20Đà Nẵng: 66,
Khánh Hòa: 86
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
239
28-01-20Đắc Lắc: 07,
Quảng Nam: 49
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
227
27-01-20TT Huế: 01,
Phú Yên: 24
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
252
26-01-20Kon Tum: 87,
Khánh Hòa: 81
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
219
25-01-20Đà Nẵng: 04,
Quảng Ngãi: 95,
Đắc Nông: 29
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
273
24-01-20Gia Lai: 03,
Ninh Thuận: 22
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
249
23-01-20Bình Định: 07,
Quảng Trị: 60,
Quảng Bình: 35
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
250
22-01-20Đà Nẵng: 07,
Khánh Hòa: 03
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
244
21-01-20Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 93
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
215
20-01-20TT Huế: 35,
Phú Yên: 21
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
282
19-01-20Kon Tum: 64,
Khánh Hòa: 42
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
294
18-01-20Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 72,
Đắc Nông: 36
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
223
17-01-20Gia Lai: 02,
Ninh Thuận: 15
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
224