Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Chuẩn: 500.000 VNĐ

Chúc các bạn may mắn ngày :17-02-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
17-02-20 TT Huế
Phú Yên
16-02-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
264
15-02-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
229
14-02-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 7 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
267
13-02-20Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 7 Bình Định,
Trúng đầu 7 Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
223
12-02-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa248
11-02-20Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam223
10-02-20TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 8 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
218
09-02-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Kon Tum248
08-02-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 5 Đắc Nông
250
07-02-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 4 Gia Lai,
Trúng đầu 9 Ninh Thuận
210
06-02-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
250
05-02-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
256
04-02-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
243
03-02-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 2 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
235
02-02-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đầu 6 Khánh Hòa235
01-02-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
262
31-01-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đầu 6 Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
208
30-01-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
264
29-01-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
243
28-01-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
252
27-01-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
256
26-01-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
256
25-01-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
248
24-01-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 2 Ninh Thuận
246
23-01-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng đuôi 5 Quảng Bình
228
22-01-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
254
21-01-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 9 Quảng Nam
250
20-01-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 TT Huế,
Trúng đầu 2 Phú Yên
247
19-01-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
258
18-01-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
259
17-01-20Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trượt244