Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Chuẩn: 1.000.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :17-02-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
17-02-20 TT Huế
Phú Yên
16-02-20Kon Tum: 926,507,
Khánh Hòa: 332,092
Trúng 926 Kon Tum371
15-02-20Đà Nẵng: 632,907,
Quảng Ngãi: 204,161,
Đắc Nông: 603,792
Trúng 632 Đà Nẵng,
Trúng 204 Quảng Ngãi,
Trúng 603 Đắc Nông
390
14-02-20Gia Lai: 607,438,
Ninh Thuận: 528,475
Trúng 607 Gia Lai,
Trúng 528 Ninh Thuận
600
13-02-20Bình Định: 470,840,
Quảng Trị: 579,800,
Quảng Bình: 319,268
Trúng 470 Bình Định,
Trúng 579 Quảng Trị,
Trúng 319 Quảng Bình
565
12-02-20Đà Nẵng: 801,614,
Khánh Hòa: 781,242
Trúng 801 Đà Nẵng,
Trúng 781 Khánh Hòa
722
11-02-20Đắc Lắc: 593,317,
Quảng Nam: 056,829
Trúng 593 Đắc Lắc,
Trúng 056 Quảng Nam
432
10-02-20TT Huế: 281,389,
Phú Yên: 049,688
Trúng 281 TT Huế,
Trúng 049 Phú Yên
417
09-02-20Kon Tum: 673,971,
Khánh Hòa: 730,858
Trúng 673 Kon Tum,
Trúng 730 Khánh Hòa
538
08-02-20Đà Nẵng: 264,322,
Quảng Ngãi: 783,712,
Đắc Nông: 275,344
Trúng 264 Đà Nẵng,
Trúng 275 Đắc Nông
543
07-02-20Gia Lai: 136,153,
Ninh Thuận: 497,523
Trúng 497 Ninh Thuận300
06-02-20Bình Định: 765,728,
Quảng Trị: 845,616,
Quảng Bình: 688,652
Trúng 765 Bình Định,
Trúng 688 Quảng Bình
621
05-02-20Đà Nẵng: 638,025,
Khánh Hòa: 997,403
Trúng 638 Đà Nẵng,
Trúng 997 Khánh Hòa
456
04-02-20Đắc Lắc: 892,623,
Quảng Nam: 622,723
Trúng 892 Đắc Lắc,
Trúng 622 Quảng Nam
442
03-02-20TT Huế: 522,418,
Phú Yên: 237,007
Trúng 522 TT Huế,
Trúng 237 Phú Yên
488
02-02-20Kon Tum: 531,745,
Khánh Hòa: 166,971
Trúng 166 Khánh Hòa349
01-02-20Đà Nẵng: 357,725,
Quảng Ngãi: 618,487,
Đắc Nông: 869,481
Trúng 357 Đà Nẵng,
Trúng 618 Quảng Ngãi,
Trúng 869 Đắc Nông
504
31-01-20Gia Lai: 566,095,
Ninh Thuận: 384,465
Trúng 566 Gia Lai,
Trúng 384 Ninh Thuận
565
30-01-20Bình Định: 288,203,
Quảng Trị: 044,733,
Quảng Bình: 008,385
Trúng 288 Bình Định,
Trúng 044 Quảng Trị,
Trúng 008 Quảng Bình
585
29-01-20Đà Nẵng: 266,083,
Khánh Hòa: 386,870
Trúng 266 Đà Nẵng,
Trúng 386 Khánh Hòa
471
28-01-20Đắc Lắc: 007,406,
Quảng Nam: 449,569
Trúng 007 Đắc Lắc,
Trúng 449 Quảng Nam
873
27-01-20TT Huế: 444,123,
Phú Yên: 324,482
Trúng 324 Phú Yên232
26-01-20Kon Tum: 587,162,
Khánh Hòa: 281,149
Trúng 587 Kon Tum,
Trúng 281 Khánh Hòa
409
25-01-20Đà Nẵng: 304,146,
Quảng Ngãi: 195,094,
Đắc Nông: 128,865
Trúng 304 Đà Nẵng,
Trúng 195 Quảng Ngãi
684
24-01-20Gia Lai: 603,572,
Ninh Thuận: 822,991
Trúng 603 Gia Lai,
Trúng 822 Ninh Thuận
522
23-01-20Bình Định: 407,657,
Quảng Trị: 760,409,
Quảng Bình: 098,360
Trúng 407 Bình Định,
Trúng 760 Quảng Trị
589
22-01-20Đà Nẵng: 907,205,
Khánh Hòa: 485,397
Trúng 907 Đà Nẵng706
21-01-20Đắc Lắc: 741,300,
Quảng Nam: 193,756
Trúng 741 Đắc Lắc,
Trúng 193 Quảng Nam
486
20-01-20TT Huế: 735,315,
Phú Yên: 821,418
Trúng 735 TT Huế,
Trúng 821 Phú Yên
616
19-01-20Kon Tum: 664,376,
Khánh Hòa: 789,349
Trúng 664 Kon Tum447
18-01-20Đà Nẵng: 619,329,
Quảng Ngãi: 840,900,
Đắc Nông: 936,570
Trúng 840 Quảng Ngãi,
Trúng 936 Đắc Nông
354
17-01-20Gia Lai: 302,074,
Ninh Thuận: 515,193
Trúng 302 Gia Lai,
Trúng 515 Ninh Thuận
650